"Rodzic pełną parą" po raz kolejny

Dnia 26 kwietnia 2014r. pani Monika Michałek koordynatorka  projektu socjalnego pt. „RODZIC PEŁNĄ PARĄ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic  zaprosiła dzieci wraz z rodzicami do świetlicy Wiejskiej w Kozielcu   na kolejne spotkanie warsztatowe.  Warsztaty miały charakter kulinarny. Dzieci wspólnie z rodzicami wypiekały pizze, których spody ufundowała Piekarnia MIZAR z Dobrcza. Ponadto dzieci wzięły udział w konkursie promującym zdrowy styl życia. Wszystko to miało na celu wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi, co jest bardzo istotne w procesie wychowania naszych pociech.