AKADEMIA SZTUKI BRZDĄCA

Będą to zajęcia:

 - rytmiczno - muzyczne dla maluchów

 - nauka gry na instrumentach dla dzieci w wieku szkolnym (keybord)

 

Zajęcia będą prowadzone przez mgr Annę Bielawską specjalistę od edukacji muzycznej z wieloletnim doświadczeniem.

 

Ponadto planujemy w ramach naszego projektu cykl wyjazdów na spektakle teatralne i audycje muzyczne, oraz zajęcia przez działalność plastyczną.

Działania te prowadzić będziemy w ramach odpłatnej działalności statutowej oraz wykorzystując środki z darowizny celowej, jaką pozyskaliśmy na ten cel.

 

Do udziału w zajęciach zapraszamy, wszystkie chętne dzieci z terenu działania Stowarzyszenia. Zgłoszenia pod numerem telefonu znajdującym się w zakładce Kontakt lub na podany tam adres e-mailowy.