ALA - PAMIĘTAMY

Poświęcenia kamienia i tablicy upamiętniającej Alę Duszyńską.
W niedzielę, 9. kwietnia, na cmentarzu w Kozielcu po mszy św. o godz. 9.30 ks. proboszcz Władysław Pelczar poświęci kamień i tablicę upamiętniającą Alfredę Duszyńską, długoletniego sołtysa Kozielca.i Skarbnika Stowarzyszenia