Flisackie śpiewanie nad brzegiem Wisły.

Planowane działaniaa.       Zorganizowanie warsztatów dla młodzieży z terenu wsi i okolicy·    poznanie elementów kultury związanej z tradycją flisactwa (zwyczaje, legendy, pieśni) – wykorzystanie form komunikowania przez komunikatory internetowe z różnymi osobami w kraju zajmującymi się tą problematyką·   stworzenie słowniczka pojęć odnoszących się do tematyki flisactwa·   spotkanie z uczestnikami Królewskiego Flisu na Wiśle·   nagranie płyty, lub filmu video zawierających poznane legendy, pieśni flisackie w wykonaniu uczestników warsztatów·   konkurs dla młodzieży nawiązujący do wiadomości i umiejętności pozyskanych w czasie warsztatówb.      Zorganizowanie cyklu spotkań z piosenką wodniacką dla osób chętnych spośród społeczności lokalnejc.       Zorganizowanie spotkania z uczestnikami Królewskiego Flisu Wisłą dla społeczności lokalnej

Zorganizowanie imprezy plenerowej – koncertu z udziałem gwiazdy zespołu Hambawenah,