Flisacy tuż, tuż

Jutro, ok.godziny 15.00 przypłyną flisacy z Ulanowa. Kozielec jest jednym z etapów flisu z Ulanowa do Gdańska. Przepiękną tratwę z dzielnymi flisakami pod kierownictwem retmana Mieczysława Łabędzkiego, zobaczymy jutro w naszym Kozielcu. W drodze do Kozielca pokonali już 560 km wodą. Po drodze borykali się z wieloma trudami, wiatrem, płyciznami i bardzo trudnymi przeprawami min. w okolicach Włocławka Na powitanie flisaków zapraszamy na nadwiślańskie nabrzeże w Kozielcu jutro tj. 12 czerwca około godz. 15.00