• Kapliczka nr 4 - przy Kościele w Kozielcu
    Kapliczka nr 4 - przy Kościele w Kozielcu

Kapliczki

Część historii po naszych przodkach wiąże się z kapliczkami przydrożnymi, które często są piękną pamiątką po nich i po różnych zdarzeniach jakie ich dotyczyły. Stawiane były, albo z inicjatywy całej społeczności lub były fundowane przez osoby prywatne. Powody ich powstawania były bardzo różne i dotyczyły bardzo różnych intencji – podziękowanie za uzdrowienie, za doznane łaski lub po prostu upamiętniano w ten sposób ważne wydarzenia historyczne. Stawiano je by chronić społeczność bądź podróżnych przed niebezpieczeństwami. Były też miejscem spotkań miejscowej społeczności na modlitwie (szczególnie w czasie tzw. nabożeństw majowych – kiedy odmawiana jest wspólnie Litania Loretańska i śpiewane są piękne pieśni ku czci Maryji). Jako ciekawostkę dodam, że pierwsze nabożeństwo majowe odbyło się w kościele św. Krzyża w Warszawie w 1837 roku.

Kapliczki przydrożne umiejscawiane były w przeróżnej przestrzeni – głównie na rozstajach dróg, ale też w ogródkach przydomowych, w widocznych i charakterystycznych miejscach danej miejscowości np. na wzniesieniach.

Kapliczki to miejsca, które są wyrazem wyznawanej wiary, a czasami pełnią funkcję przekazu historycznego. W Kozielcu i okolicy znajduje się ich znaczna ilość. Okoliczności i historia ich powstania były różne. Najczęściej są to kapliczki ufundowane przez prywatne osoby. Prezentujemy Państwu zdjęcia tych charakterystycznych małych budowli. Postaramy się dołączyć (za zgodą fundatorów lub ich następców) historie, powody i okoliczności ich powstania.

Jako kolejna ciekawostka warto zobaczyć film Siedlisko gdzie w jednym z odcinków kilka scen poświęconych jest odbudowie przepięknej starej przydrożnej Kapliczki

Kapliczka nr 1 - na roawidleniu dróg Trzęsacz - Kozielec - Włóki

Kapliczka nr 1 - na roawidleniu dróg Trzęsacz - Kozielec - Włóki

Kapliczka nr 2 - przy drodze Włóki - Gądecz

Kapliczka nr 2 - przy drodze Włóki - Gądecz

Kapliczka nr 3 - przy drodze w dolnym Kozielcu

Kapliczka nr 3 - przy drodze w dolnym Kozielcu

Krzyż na rowidleniu dróg w Kozielcu

Krzyż na rowidleniu dróg w Kozielcu

Kapliczka nr 5 - przy drodze Trzęsacz - Kozielec

Kapliczka nr 5 - przy drodze Trzęsacz - Kozielec

Kapliczka nr 6 - przy głównej drodze w Kozielcu

Kapliczka nr 6 - przy głównej drodze w Kozielcu

Kapliczka nr 7 - przy głównej drodze w Kozielcu

Kapliczka nr 7 - przy głównej drodze w Kozielcu