KOLĘDOWANIE 2018R

W minioną niedzielę, by tradycji stało się zadość (spotkania zapoczątkowała wiele lat temu zmarła rok temu sołtys Kozielca p. Alfreda Duszyńska) spotkaliśmy się w świetlicy w Kozielcu, by wspólnie pośpiewać kolędy.

Przy akompaniamencie żywej muzyki wyśpiewaliśmy wiele zwrotek, wielu kolęd, również tych nie śpiewanych powszechnie w kościołach i domach (pomagał nam tekst wyświetlany na ekranie).

Miłym akcentem spotkania był słodki poczęstunek, który wspólnie przygotowaliśmy. Nasze kolędowe spotkanie było okazją nie tylko do śpiewu, ale również wielopokoleniowego spotkania –  poza dorosłymi obecna była grupa najmłodszych mieszkańców naszej okolicy. Kolędowanie to również okazja do spotkania sąsiadów przy wspólnym stole i dobrosąsiedzkich rozmów.

  

W kolędowym spotkaniu uczestniczył ks. Proboszcz Władysław Pelczar, który dzielnie wspierał męskie głosy.