Komunikacja i współpraca w rodzinie

W ramach projektu „Inicjuj z FIO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odbyło się ostatnie w tej edycji spotkanie 17.10.2015 r. o godzinie 11.00 w świetlicy w Kozielcu.

Warsztaty dotyczyły komunikacji i współpracy w rodzinie. Poprowadziły je dwie trenerki: Małgorzata Gotowska i Anna Jakubczak. W zajęciach wzięło udział 6 rodzin z terenu gminy Dobrcz.