Kozielecka Akademia Kompetencji Komputerowych - KAKK

Szkolenie - w ramach realizacji projektu odbędzie się szkolenie z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców Kozielca i okolicy, na którym uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące podstawowych technik informatycznych. Informacje na bieżąco w zakładce Aktualności

Punkt Dostępu do Internetu

W świetlicy wiejskiej w Kozielcu przygotowano pomieszczenie i wyposażono je w komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania, scanowania ogólnie dostępne dla mieszkańców, dzieci uczęszczających do świetlicy, przedstawicieli sołectwa i organizacji pozarządowych. Komputery pozyskano z darowizny, natomiast urządzenie zostało zakupion z dotacji pozyskanej  z grantu w ramach programu Razem Możemy Więcej finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dyżury w Punkcie Dostępu - w ramach realizacji projektu odbywać się będą dyżury w Punkcie dostępu by wszyscy chętni mogli korzystać z komputerów i dostępu do internetu.