NASZ MAŁY ZUCH ŚPIEWA I MÓWI W JĘZYKACH DWÓCH

Zajęcia prowadzić będzie pani mgr Joanna Stawska nauczyciel dyplomowany w zakresie nauczania zintegrowanego z językiem angielskim. Ucząca małe dzieci języka angielskiego od dziewięciu lat. Na zajęciach będzie realizowała autorski program nauczania maluchów języka angielskiego. Życzymy powodzenia!!!!!!

 

KRYTERIA wg. których dokonywano naboru na zajęcia z języka angielskiego.

 

A.     2 miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (trudna sytuacja ekonomiczna, bytowa, społeczna)

B.     członkostwo w Stowarzyszeniu Rodzica lub opiekuna dziecka

C.     zaangażowanie w realizację projektu na zasadzie wspierania wolontariatu (zaangażowanie rodzica, lub pozyskanie wolontariusza dla potrzeb realizacji projektu)

D.     aktywność i zaangażowanie w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie

E.     deklaracja kontynuacji nauki po zakończeniu realizacji projektu  - nauka kontynuowana odpłatnie (nie dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji)

F.      deklaracja systematycznego uczestnictwa w zajęciach 2X w tygodniu oraz 1 raz na zajęciach dodatkowych ( nieobecność na zajęciach przez dwa tygodnie, bez podania przyczyny i poinformowania organizatora spowoduje skreślenie z listy)

G.    jedno dziecko w rodzinie ( dwie grupy wiekowe tylko 1 dziecko z rodziny może korzystać w wybranej grupie wiekowej)

H.     wielodzietność

Ad. D - Zanagażowanie w innych projektach organizowanych przez Stowarzyszenie (imprezy lokalne – Dzień Dziecka; Majówka; imprezy sportowe; Spotkania na dywanie;. Wspieranie bieżącej działalności – prowadzenie strony internetowej

Ad. E i F  - Złożenie deklaracji odnośnie systematycznego uczestnictwa i kontynuacji nauki

Ad. H – cyfra znajdująca się w rubryce informuje o ilości dzieci w rodzinie

W przypadku wystąpienia nieścisłości prosimy o podanie sprostowania pod numerem kontaktowym znajdującym się w zakładce kontakt, lub pod podanym tam adresem

 e – mailowym lub pod numerem telefonu: 697 898 790

Lista dzieci zakwalifikowanych do grupy wiekowej 3 -5 lat - nauka języka angielskiego w ramach projektu „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” 

Lp.

Nazwisko i imię

Kryterium

Miejscowość

Uwagi

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Barański Hubert

 

X

X

X

X

X

 

1

Zła Wieś

 

2

Całbecka Monika

    

X

X

 

2

Suponin

 

3

Giedrojć Zosia

 

X

X

X

X

X

 

1

Kozielec

 

4

Goryńska Renata

    

X

X

X

5

Suponin

 

5

Jakubczak Bartek

  

X

X

X

X

X

2

Włóki

 

6

Michałek Igor

 

X

  

X

X

 

1

Kozielec

 

7

Pieczka Kacper

X

   

X

X

X

3

Kozielec

 

8

Tkaczyk Weronika

    

X

X

 

1

Trzęsacz

 

9

Żurawska Weronika

    

X

X

 

1

Trzeciewiec

 

10

           
 

Zajęcia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym będą odbywały się w poniedziałki i środy od godz. 17.00 do 17.30 w świetlicy w Kozielcu. Pierwsze spotkanie 08.09.2008r

O dodatkowych terminach w ramach wolontariatu, będą rodzice dzieci informowani na bieżąco w czasie zajęć.

 Lista dzieci zakwalifikowanych do grupy wiekowej 6 – 9 lat - nauka języka angielskiego w ramach projektu „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” 

Lp.

Nazwisko i imię

Kryterium

Miejscowość

Uwagi

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Chabowska Nicola

 

X

  

X

X

X

3

Suponin

 

2

Grobelska Magdalena

 

X

  

X

X

X

2

Trzeciewiec

dodatkowo uwzględniono kryterium zamieszkaniabliżej świetlicy w Kozielcu

3

Hyjek Dawid

    

X

X

X

2

Trzęsacz

 

4

Jakubek Kacper

    

X

X

X

2

Trzęsacz

 

5

Kamedulska Jagoda

 

X

 

X

X

X

X

2

Kozielec

 

6

Katafiasz Piotr

    

X

X

X

3

Trzęsacz

 

7

Konieczka Karolina

   

X

X

X

X

2

Kozielec

 

8

Korpowska Natalia

  

X

 

X

X

X

3

Kozielec

 

9

Krawczyk Jan

X

   

X

X

X

2

Trzeciewiec

dodatkowo uwzględniono kryterium zamieszkania

bliżej świetlicy w Kozielcu

10

Mieloch Antonina

 

X

  

X

X

X

2

Suponin

 

11

Pawlikowski Kacper

    

X

X

X

2

Trzęsacz

 

12

Sadło Łukasz

    

X

X

X

2

Kozielec

 

13

Siwczuk Zuzanna

    

X

X

X

2

Kozielec

 

14

Sobolewski Kacper

 

X

  

X

X

X

2

Kozielec

 

15

Sopoński Bartek

    

X

X

X

3

Trzeciewiec

dodatkowo uwzględniono kryterium zamieszkania

bliżej świetlicy w Kozielcu

16

Sudoł Wiktoria

    

X

X

X

2

Trzęsacz

 

17

Zwara Patrycja

    

X

X

X

2

Włóki

 

17

Banasik Bartłomiej

    

X

X

X

1

Trzeciewiec

lista rezerwowa

18

Batke Barłomiej

    

X

X

X

2

Trzeciewiec

lista rezerwowa

19

Drobienko Jakub

    

X

X

X

2

Trzeciewiec

lista rezerwowa

20

Kusikowski Radosław

    

X

X

X

1

Trzeciewiec

lista rezerwowa

21

Śmigiel Mateusz

    

X

X

X

1

Trzeciewiec

lista rezerwowa

 

Zajęcia dla grupy dzieci w wieku 6 – 9 lat odbywały się będą w poniedziałki i środy od godz. 16.00 do 17.00 w świetlicy w Kozielcu. Pierwsze spotkanie 08.09.2008r.

O dodatkowych terminach w ramach wolontariatu Rodzice będą poinformowani na zajęciach.

  

Uwaga! Dzieci z Trzeciewca mają możliwość skorzystania z oferty nauczania języka angielskiego w świetlicy w Trzeciewcu. Dzieci, ze wsi Trzeciewiec znajdujące się na liście zamieszkują bliżej świetlicy w Kozielcu i korzystają z oferty Stowarzyszenia również przy okazji innych programów.