Nowe działanie Stowarzyszenia

Organizacja nasza pozyskała środki na realizację projektu „Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska – ścieżka przyrodniczo – edukacyjna I etap.” Środki pozyskaliśmy w ramach ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi konkursu Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą. Projekt realizujemy w partnerstwie z  Polskim Towarzystwem Botanicznym Oddział w Bydgoszczy wspomagani będziemy również przez Zespół Parków Krajobrazowych Nadwiślańskich i Chełmińskich oraz samorząd naszej Gminy Realizację projektu rozpoczynamy w lutym bieżącego roku, zakończenie zaplanowane jest w czerwcu 2011r. Streszczenie projektu znajduje się w zakładce Projekty.