Nowe ogrodzenie

 W ostatnim okresie na szczególną uwagę zasługuje poruszenie, które można zaobserwować we wsi Kozielec w gminie Dobrcz. Od kilku dni mieszkańcy wspólnym wysiłkiem wznoszą nowe ogrodzenie wokół kościoła w centrum wsi. Do pracy przygotowywano się już od minionej wiosny. Zbierano na polach i przywożono na plac przykościelny polne kamienie. Przygotowano projekt. Powiadomiono o pracach kogo trzeba. Poszukano fundatorów. W ostatnich dniach przystąpiono do realizacji zaplanowanych działań. Na dzisiaj, zdaniem  radnej parafialnej Pani A. Adasiak, to co najgorsze już wykonano. Zburzono stare ogrodzenie, przygotowano i wylano betonem fundament pod nowy, zgromadzono  potrzebne materiały. Gotowe są też sztachety do nowego ogrodzenia. Zainteresowanie podjętymi pracami jest duże. Wykonawcy – mieszkańcy Kozielca wspierani przez przedstawicieli okolicznych wsi – sami podjęli się przygotowania  fundamentów, tak, by już teraz fachowiec od murowania w kamieniu wszedł na teren budowy. Prace potrwają jeszcze kilka tygodni. Cieszy się ks. proboszcz  Marek Reiwer. Będzue piękne ogrodzenie i park wokół kościoła przybierze jeszcze bardziej dostojny wygląd. Cieszą się również  mieszkańcy Kozielca oraz coraz liczniej nawiedzający go turyści.