Parafia

Lata II wojny światowej to dla mieszkańców Kozielca polskiego pochodzenia II wojny czas wypędzenia, tułaczki i hitlerowskich obozów. W ostatnim okresie światowej mieszkańcy Kozielca narodowości niemieckiej w obawie przed wojskami radzieckimi opuszczali swoje gospodarstwa i wyjeżdżali do Niemiec. 21 stycznia 1945 roku nastąpiło wyzwolenie Kozielca spod władzy okupanta hitlerowskiego. Po zakończeniu działań wojennych część byłych mieszkańców wróciła na swoje gospodarstwa, a opuszczone przez Niemców zasiedlano ludnością zza Buga, między innymi z Wołynia. W 1947 roku mały drewniany kościółek władze wspólnoty protestanckiej z Bydgoszczy przekazały Kościołowi rzymsko – katolickiemu. Od 1948 roku wieś Kozielec, jako część parafii rzymsko – katolickiej w Niewieścinie posiada swój kościół filialny.

Kolejnymi proboszczami parafii byli: ks. Jan Cibura, ks. Jerzy Kosz, ks. Zdzisław Wirwicki i ks. Kazimierz Buda. Po erygowaniu parafii we Włókach w 1992 roku proboszczami kolejno byli: ks. Andrzej Wałdoch (1992 – 1995), ks. Henryk Borkowski (1995 – 1999), ks. Jan Lewandowski (1999 – 2004). 21 lutego 2004 roku biskup pelpliński Jan Szlaga prowadzenie parafii przekazał Zgromadzeniu Ducha Świętego, a pierwszy proboszcz z tego Zgromadzenia od 21 lutego 2004 - do 19.08.2009 roku to o. Marek Reiwer CSSp, a od 20.08.2009r o.Władysław Pelczar Po utworzeniu diecezji bydgoskiej parafia Włóki wraz z kościołem filialnym wKozielcu znalazła się w strukturach nowopowstałej diecezji, której pierwszym ordynariuszem jest ks. bp dr Jan Tyrawa.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Kozielcu jest zbudowany z cegły w stylu pruskim, za zewnątrz obity deskami. Wewnątrz jest otynkowany. Na przełomie XX i XXI wieku dokonano kapitalnego remontu kościoła, a obok urządzone niezależny od cmentarza protestanckiego cmentarz parafialny. Wnętrze kościoła ma bardzo skromny i ascetyczny wystrój. Na prostej ścianie końcowej prezbiterium umieszczony jest skromny ołtarz z obrazem Niepokalanej namalowany przez Edwarda Otlewskiego ze Świecia. Obraz ten poświęcono 26 sierpnia 1989 roku. W 1948 roku na skrzyżowaniu dróg w Podwórzu postawiono krzyż wdzięczności, a przed kościołem zbudowano w 1991 roku kapliczkę z figurą Niepokalanej. Jest jeszcze kilka innych krzyży i kapliczek ufundowanych na prywatnych posesjach mieszkańców Kozielca. We wiosce działa Koło Żywego Różańca, a dzieci uczęszczają na lekcje religii do miejscowej Szkoły Podstawowej. Katechetą jest pani Agnieszka Borowska . Starsi mieszkańcy cieszą się pierwszopiątkową posługą Księdza Proboszcza. Cała wspólnota zaangażowana jest w utrzymanie porządku w kościele i na placu przykościelnym, przez co stają się gospodarzem tak ważnego dla Kozielca miejsca.

Strony: « Poprzednia 1 2 3