Projekty

 • Wniosek do KSOW

  Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki Konkursu „Wieś na weekend’2016” dla projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Planu Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017.

  Nasza propozycja to: „Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez odkrywanie i aktywizację potencjału wsi”.

  Planowany budżet całkowity wynosi 12950 zł.

 • AKADEMIA SZTUKI BRZDĄCA

  W marcu rozpoczęliśmy realizację projektu  dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który ma stworzyć szansę na uczestnictwa naszych dzieci w edukacji przez sztukę

 • AKTYWNA WIOSNA 2010

  Od maja 2010 młodzi członkowie Stowarzyszenia realizują projekt w ramach konkursu Aktywna Wiosna ogłoszonego przez Fundację J&S PRO BONO -  TAK dla działania NIE dla narzekania. W ramach projektu podejmą następujące działania:

  • przygotowanie przedstawienia - bajka dla dzieci – wykonawcy rodzice, dziadkowie i każdy chętny ze społeczności lokalnej, w tym samodzielne przygotowanie scenografii i strojów. pokaz przedstawienia w kilku okolicznych świetlicach wiejskich, celem zachęcenia innych do podejmowania podobnych działań i być może zorganizowanie w następnym roku Festiwalu Amatorskich Teatrów Świetlicowych w gminie Dobrcz.     
  • przygotowanie na obiektach sportowych kilku imprez, w tym: rodzinnego weekendu ze sportem – z siatkówką plażową i piłką nożną; przy okazji imprez dla dorosłych i młodzieży odbędą się gry i zabawy sportowe dla dzieci  - realizowane w przyszłości jako cykliczna forma (raz do roku)·  
  • przygotowanie przy świetlicy miejsca bezpiecznej zabawy dla dzieci i zorganizowanie spotkania z konkursem pod hasłem „Zabawy z dzieciństwa moich rodziców i dziadków” oraz konkursu „Wyliczanek”. Na podstawie materiałów z turnieju opracowane zostaną broszury z  najciekawszymi zabawami (młodzież).
 • CZWARTKOWE SPOTKANIA NA DYWANIE

 • Flisackie śpiewanie nad brzegiem Wisły.

  Część dziedzictwa lokalnego objęta projektem – „Wisła milczący świadek, życia pokoleń ich rodzenia i umierania, ich twórczych wysiłków ….(J.P. II 30.06.1987r), dotychczas miejscowość w której żyjemy była odwrócona trochę od rzeki, która tak ubarwia krajobraz naszej miejscowości. W rozmowach najstarszych mieszkańców przewijają się wątki o tym jak barwnym miejscem życia, wydarzeń była Wisła i nadbrzeżna część Kozielca. Jesteśmy więc przekonani, że dotyczy to nie tylko czasu, który pamiętają najstarsi, ale również odleglejszych stuleci począwszy od XV wieku. Wtedy bowiem sejm (w 1447r) uchwalił wolność żeglugi na Wiśle – czasy te nieodłącznie związane były z flisactwem i flisakami, którzy niewątpliwie mijali, zatrzymywali się w naszej miejscowości. Poznanie historii rzeki i zwyczajów związanych z flisactwem wpłynie na wzbogacenie dziedzictwa lokalnego i kulturowego Kozielca i okolicy.


   
 • Kozielecka Akademia Kompetencji Komputerowych - KAKK

  Szkolenie - w ramach realizacji projektu odbędzie się szkolenie z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców Kozielca i okolicy, na którym uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące podstawowych technik informatycznych. Informacje na bieżąco w zakładce Aktualności

  Punkt Dostępu do Internetu

  W świetlicy wiejskiej w Kozielcu przygotowano pomieszczenie i wyposażono je w komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania, scanowania ogólnie dostępne dla mieszkańców, dzieci uczęszczających do świetlicy, przedstawicieli sołectwa i organizacji pozarządowych. Komputery pozyskano z darowizny, natomiast urządzenie zostało zakupion z dotacji pozyskanej  z grantu w ramach programu Razem Możemy Więcej finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

  Dyżury w Punkcie Dostępu - w ramach realizacji projektu odbywać się będą dyżury w Punkcie dostępu by wszyscy chętni mogli korzystać z komputerów i dostępu do internetu.

 • NASZ MAŁY ZUCH ŚPIEWA I MÓWI W JĘZYKACH DWÓCH

   Informacja o naborze

  Projekt „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch”

  Dotacja przyznana STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności z programu English Teaching Small Grants 2008r., którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

  Partnerzy projektu:

  1.      Urząd Gminy w Dobrczu

  2.      Zespół Szkół w Dobrczu

  3.      Szkoła Podstawowa w Kozielcu

  Czas trwania projektu od 01. 09.2008r do 28.02.2009r. po zakończeniu kontynuacja za odpłatnością

 • Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna I etap

  Organizacja nasza pozyskała środki na realizację projektu Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska ścieżka przyrodniczo- edukacyjna I etap w ramach konkursu Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Realizację projektu rozpoczynamy w lutym 2010, a zakończenie planowane jest na czerwiec 2011.
 • Przyszłość w naszych rękach

  Projekt pt. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach „Inicjuj z FIO”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany na terenie naszej gminy od 1.04. do 31.10. 2015. Inicjatorkami i realizatorkami projektu były: Anna Jakubczak, Lidia Pastuszak, Monika Michałek i Alicja Puchowska przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.

  Serdeczne podziękowania dla Pani Alfredy Duszyńskiej i Pani Teresy Szefler za wszelkią pomoc i wsparcie.

  Na zorganizowanie 10 różnorodnych warsztatów dla rodzin z obszaru gminy Dobrcz w celu zwiększenia ilości i jakości czasu wolnego spędzanego przez rodziców z dziećmi wydano 4090 zł. Zanotowano udział 491 osób.

  Dziękujemy wszystkim pomocnikom za wniesiony wkład.

  Zespół przygotowuje się do kolejnego naboru na wnioski z FIO3.