Przed przerwą wakacyjną - spotkanie małych artystów i poliglotów.

 W świetlicy w Kozielcu odbyło się spotkanie rodziców i dzieci uczestniczących w realizowanych projektach edukacyjnych dla dzieci – „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” –dotyczący nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym oraz „Akademia sztuki brzdąca” czyli nauka gry na keyboardzie oraz zajęcia rytmiczne dla dzieci młodszych.  W czasie spotkania odbyły się popisy dzieci podczas których dzieci zaprezentowały czego  się nauczyły. Było dużo braw, podziękowania dla pań prowadzących zajęcia  -pani mgr Anny Bielawskiej (zajęcia muzyczne) i pani mgr Aleksandry Zielińskiej (zajęcia z j. angielskiego). Dzieci otrzymały dyplomy z gratulacjami, a spotkanie zakończono  słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez mamy małych artystów i poliglotów. Zajęcia zorganizowało STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.