Przyszłość w naszych rękach

Projekt pt. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach „Inicjuj z FIO”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany na terenie naszej gminy od 1.04. do 31.10. 2015. Inicjatorkami i realizatorkami projektu były: Anna Jakubczak, Lidia Pastuszak, Monika Michałek i Alicja Puchowska przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.

Serdeczne podziękowania dla Pani Alfredy Duszyńskiej i Pani Teresy Szefler za wszelkią pomoc i wsparcie.

Na zorganizowanie 10 różnorodnych warsztatów dla rodzin z obszaru gminy Dobrcz w celu zwiększenia ilości i jakości czasu wolnego spędzanego przez rodziców z dziećmi wydano 4090 zł. Zanotowano udział 491 osób.

Dziękujemy wszystkim pomocnikom za wniesiony wkład.

Zespół przygotowuje się do kolejnego naboru na wnioski z FIO3.