PUNKT DOSTĘPU DO INTERNETU

 Uruchomienie Punktu dostępu to kolejne działanie w projekcie realizowanym przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC W partnerstwie z GOK i Urzędem Gminy Dobrcz. W ramach tego projektu przygotowano pomieszczenie do uruchomienia Punktu Dostępu (członkowie wspierający, sołectwo Kozielec), wyposażono je w sprzęt komputerowy (darowizna pozyskana przez Stowarzyszenie od firmy świadczącej usługi IT z Warszawy),  doprowadzono Internet do świetlicy (Urząd Gminy Dobrcz), wyposażono   komputery w profesjonalny program „ochrony przed stronami niebezpiecznymi dla dzieci” (program ten to darowizna firmy Radio – Net obsługującej internetową sieć radiową w naszej i okolicznych miejscowościach),   pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na: zakup oprogramowania do stanowisk znajdujących się w Punkcie Dostępu , zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, kopiowania i scanowania by mieszkańcy mogli korzystać w/w usług oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu podstawowych technik komputerowych dla mieszkańców wsi i okolicy.  Od dzisiaj w lipcu w  każdy wtorek w godz. od 10.00 do 12.15 oraz w czwartki  w godz. 16.00 do 18.15, będą uruchomione dyżury (wolontariat czonków Stowarzyszenia), by chętni mieszkańcy, mogli korzystać z komputerów i Internetu. O terminach dyżurów w następnych miesiącach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.kozielec,pl oraz na tablicy w świetlicy wiejskiej.