Rejestracja w sądzie

24.04. 2008r. – nasze STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC zostaje zarejestrowane w sądzie.