ŚCIEŻKA EDUKACYJNO PRZYRODNICZA

Od lutego bieżącego roku STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC rozpoczęło realizację kolejnego projektu „Po wiedzę i zdrowie w kozieleckie uroczyska – ścieżka edukacyjno – przyrodnicza I etap” Realizacja projektu dotyczy wytyczenia i przygotowania na bazie dróg gminnych ścieżki przyrodniczo edukacyjnej z małą infrastrukturą (tablice informacyjne, ławki, wiata wypoczynkowa) której korzystać będzie mogła młodzież szkolna oraz wszystkie chętne osoby, dla których przebywanie wśród przyrody i jej poznawanie walorów przyrodniczych jest cenne. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z bydgoskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, z samorządem Gminy Dobrcz. W realizacji wspomaga nas Zespół Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz liczni mieszkańcy naszej miejscowości. Środki na realizację projektu pozyskaliśmy  w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi „Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą”
Autor:Teresa Szefler