Szkoła

16 listopada 1959 r. – odbyło się zebranie Koła Rodzicielskiego, na którym dokonano wyboru Komitetu Budowy Szkoły. W skład wchodzili: Organiściak Stanisław, Mazur Piotr, Jaroszewska Czesława, Dziadkowska Helena, Andrzejewski Zygfryd, Wolski Walerian, Jaroszewski Jan, Jaroszewski Marceli, Kaczor Stanisław, Michalski Stefan, Słowiński Zygmunt, Mazur Stefan, Majka Franciszek, Erter Józef.
Z tego składu wyłoniono Prezydium Komitetu:
- przewodnicząca – Dziadkowska Helena
- z-ca przewodniczącej – Andrzejewski Zygfryd, Mazur Stefan
- sekretarz – Organiściak Stanislaw
- skarbnik – Jaroszewski Jan
8 marca 1960 roku – wkopanie kamienia węgielnego.

Od 20 lutego do 6 kwietnia 1960 roku mieszkańcy w czynie społecznym przygotowali teren i wybudowali fundamenty. Przedsiębiorstwo budowlane szacunkowo wyliczyło wartość pracy społecznej na 33 tys. złotych. Nazwiska budowniczych i zakres wykonanych prac szczegółowo opisano w kronice szkoły.

30 października 1960 roku – uroczyste otwarcie szkoły. Przecięcia wstęgi dokonał kierownik szkoły Stanisław Organiściak. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem:

„Szkołę pomnik tysiąclecia
Dzieciom Kozielca
ufundowały kobiety miast i wsi
województwa bydgoskiego.
Niechaj ta szkoła
im. Ligi Kobiet
będzie ogniskiem oświaty i kultury
promieniującym na okolicę.
Niech służy dzieciom
naszego i przyszłych pokoleń”.

1 września 1961 rok – kierownictwo szkoły objął Ejankowski Edmund. 1 wrzesień 1968 rok – kierownik szkoły Majcherek Andrzej.
12 maj 1970rok – obowiązki kierownika szkoły pełni Helena Dziadkowska
30 lipca 1970 – kierownikiem szkoły zostaje Szweda Bernard.
9 października 1970 – kierownik Helena Dziadkowska
1 wrzesień 1973 – dyrektorem szkoły zostaje Bernard Miller.
1 stycznia1974 rok - dyrektorem szkoły zostaje Jadwiga Daroń. 7 grudnia 1982 – dyrektorem zostaje Renata Ciechańska
19 listopada 1994 – I Mini Lista Przebojów.
1 lipca –30 sierpnia 1996 – remont kapitalny szkoły
1 września 1997r. – dyrektorem szkoły zostaje Zinaida Ignaczak
29 stycznia 1999 – zebranie z rodzicami z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy Dobrcz w sprawie likwidacji szkoły bądź ograniczenia oddziałów placówki.
Marzec/kwiecień 1999 – fala artykułów w obronie i za likwidacją szkoły.
1 września 2000r. – likwidacja Szkoły Podstawowej w Kozielcu i powołanie Szkoły Filialnej w Kozielcu w ramach Zespołu Szkół w Dobrczu. Dyrektorem Zespolu Szkół w Dobrczu jest Barbara Stanisławska, a zastępcą zostaje dotychczasowa dyrektor szkoły w Kozielcu Zinaida Ignaczak. 30 października 2000 r. – 40–lecie istnienia szkoły.
1 września 2002 r. – dyrektorem Zespołu Szkół w Dobrczu zostaje Zinaida Ignaczak.

Z uwagi na bardzo małą ilość dzieci w Kozielcu i pobliskich miejscowościach filia w Kozielcu stopniowo redukowała liczbę klas i nauczycieli. W roku szkolnym 2004/2005 uczęszcza 30 –oro uczniów klas 0-II.
W roku 2007 przeprowadzono reorganizację filii do stanu klas 0-IV. Są duże szanse na dalszy rozwój szkoły i przywrócenie jej do stanu pełnej podstawówki.
Strony: « Poprzednia 1 2