Wniosek do KSOW

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki Konkursu „Wieś na weekend’2016” dla projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Planu Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017.

Nasza propozycja to: „Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez odkrywanie i aktywizację potencjału wsi”.

Planowany budżet całkowity wynosi 12950 zł.