Zadanie publiczne z Powiatu Bydgoskiego

Ruszył nabór.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolić oraz Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna” realizują w partnerstwie zadanie publiczne zlecone przez Powiat Bydgoski pt.: Rozwój odpowiedzialnych postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół zawodowych.

Budżet projektu wynosi 7880 zł, w tym 5000 zł jest finansowane przez Powiat Bydgoski.