• Komitet Założycielski
    Komitet Założycielski

Zebranie Założycieli

31.01.2008r. odbywa się kolejne zebranie Założycieli zostaje przyjęty Statut i wybrane są władze naszego Stowarzyszenia prezesem zostaje mieszkanka Kozielca Teresa Szefler, wiceprezesem Zbigniew Barański, mieszkaniec Złej Wsi, sekretarzem Zinaida Ignaczak z Kozielca, skarbnikiem Alfreda Adasiak i członkiem Magdalena Kamedulska obie z Kozielca. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Bigaj Antoni, Dobrowolska Marlena i Witkowska Maria.