Zarząd, komisje

ZARZĄD  

Prezes 
Anna Jakubczak 

Sekretarz 
Lidia Pastuszak

Skarbnik

Agnieszka Zbikowska

KOMISJA REWIZYJNA   
Piotr Licznerski

Dominika Licznerska

Marcin Sopoński