Wolontariat jest dla mnie

20 Mar 2020

W listopadzie 2019 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. "Wolontariat jest dla mnie". Zadanie zostało zlecone  i dofinansowane w kwocie 3000 zł przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego w ramach zadania zleconego: Promocja i organizacja wolontariatu. W zadaniu udział wzięło 20 uczniów ZS Szkół Agro-Ekonomicznych z Karolewa, a ponadto:  dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Karolewie i dzieci ze SP w Strzelcach Górnych. Od

Akademia motoryki

14 Sie 2019

Zajęcia treningu prewencyjnego dla 50 dzieci w wieku 6-16 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Plenerowy koncert muzyki klasycznej - odkryć zakryte 2019

04 Lip 2019

Koncert muzyki klasycznej odbył się już w Kozielcu poraz siódmy. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Gminy Dobrcz w wysokości 5000 zł.  Cel zadania został osiągnięty poprzez organizację 15 czerwca 2019 przy kościele w Kozielcu plenerowego koncertu muzyki klasycznej z udziałem młodych wykonawców oraz artystow profesjonalnych, którego bezpośrednimi odbiorcami było ponad 100 osób.

Odkryć Kozielec i okolice na weekend

30 Kwi 2016

Zrealizowaliśmy zadanie z Konkursu „Wieś na weekend’2016” dla projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Planu Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017.Wykonany budżet całkowity wynosi 12950 zł, w tym 4000 zł z KSOW i 5000 z budżetu Gminy Dobrcz.

Przyszłość w naszych rękach

05 Lis 2015

Projekt pt. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach „Inicjuj z FIO”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany na terenie naszej gminy od 1.04. do 31.10. 2015. Inicjatorkami i realizatorkami projektu były: Anna Jakubczak, Lidia Pastuszak, Monika Michałek i Alicja Puchowska przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.Serdeczne podziękowania dla Pani Alfredy Duszyńskiej i Pani

AKTYWNA WIOSNA 2010

21 Lip 2010

Projekt "TAK dla działania - NIE dla narzekania"  w ramach programu Aktywana Wiosna 2010, ogłaszanego przez Fundację J&S PRO BONO został zakończony. Dzięki niemu odbyło się szereg ciekawych imprez w okresie od lipca do września 2010, a dodatkowo na placu przy świetlicy wiejskiej w Kozielcu powstał mini plac zabaw.  Nasi milusińscy mają nareszcie bezpieczne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu.

Kozielecka Akademia Kompetencji Komputerowych - KAKK

05 Sty 2010

Szkolenie - w ramach realizacji projektu odbędzie się szkolenie z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców Kozielca i okolicy, na którym uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące podstawowych technik informatycznych. Informacje na bieżąco w zakładce AktualnościPunkt Dostępu do InternetuW świetlicy wiejskiej w Kozielcu przygotowano pomieszczenie i wyposażono je w komputery oraz urządzenie w

Flisackie śpiewanie nad brzegiem Wisły.

10 Wrz 2009

Planowane działania. Zorganizowanie warsztatów dla młodzieży z terenu wsi i okolicy·    poznanie elementów kultury związanej z tradycją flisactwa (zwyczaje, legendy, pieśni) – wykorzystanie form komunikowania przez komunikatory internetowe z różnymi osobami w kraju zajmującymi się tą problematyką·   stworzenie słowniczka pojęć odnoszących się do tematyki flisactwa·   spotkanie z uczestnikami Królew

AKADEMIA SZTUKI BRZDĄCA

15 Mar 2009

Będą to zajęcia: rytmiczno - muzyczne dla maluchównauka gry na instrumentach dla dzieci w wieku szkolnym (keybord) Zajęcia będą prowadzone przez mgr Annę Bielawską specjalistę od edukacji muzycznej z wieloletnim doświadczeniem.Ponadto planujemy w ramach naszego projektu cykl wyjazdów na spektakle teatralne i audycje muzyczne, oraz zajęcia przez działalność plastyczną.Dział

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA DYWANIE

06 Gru 2008

W każdy czwartek grupa maluchów z naszego Kozielca i naszej okolicy wraz ze swoimi mamami i starszym rodzeństwem spotyka się w świetlicy, by wspólnie bawić się. Podczas naszych spotkań czytamy interesujące książeczki dla dzieci, uczymy się wierszyków, piosenek. Wspólnie się bawimy ogladamy filmy. Organizujemy wyjazdy. Kiedy było ciepło systematycznie raz w miesiącu wyjeżdżaliśmy na basen. Odwiedziliśmy też naszych dzielnych strażaków z Suponi

NASZ MAŁY ZUCH ŚPIEWA I MÓWI W JĘZYKACH DWÓCH

31 Sie 2008

 Informacja o naborzeProjekt „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” Dotacja przyznana STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności z programu English Teaching Small Grants 2008r., którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA