Koło Gospodyń Wiejskich

We wsi Kozielec funkcję integracyjną oprócz wspólnoty parafialnej, Szkoły Podstawowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic spełnia miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Powstało ono w 1959 roku i od razu pod przewodnictwem pani Czesławy Jaroszewskiej. Od momentu założenia włączyło się w dzieło budowy nowej szkoły podstawowej w Kozielcu tzw. „Tysiąclatki”.

Dzisiaj integracyjna działalność Koła polega między innymi na organizowaniu różnego rodzaju kursów, np. gotowania, pieczenia, układania bukietów i tworzenia stroików, zdrowego żywienia. Z inicjatywy Koła dla środowiska organizowane są wycieczki krajoznawcze połączone np., z zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych, Na rzecz środowiska Koło organizuje również okolicznościowe zabawy i wieczorki, wyprawy do teatru i kina oraz okolicznościowe wieczornice. W programie rocznej pracy Koła ważne miejsce zajmują doroczne dożynki tak parafialne jak i gminne.

Owocem pracy Koła Gospodyń Wiejskich w Kozielcu są przyznawane liczne dyplomy, wyróżnienia i wyrazy uznania oraz nagrody uzyskiwane za rzetelną i ofiarna pracę.

Przewodniczącą Koła jest pani Maria Michalska.Dożynki 2009

Również w 2009 roku przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kozielca przygotowywały wieniec dożynkowy.

Galeria

Zdjęc ia z imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich

We wsi Kozielec funkcję integracyjną oprócz wspólnoty parafialnej, Szkoły Podstawowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic spełnia miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Powstało ono w 1959 roku i od razu pod przewodnictwem pani Czesławy Jaroszewskiej. Od momentu założenia włączyło się w dzieło budowy nowej szkoły podstawowej w Kozielcu tzw. „Tysiąclatki”.Dzisiaj integracyjna działalność Koła polega między innymi na o