Dożynki 2009

Również w 2009 roku przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kozielca przygotowywały wieniec dożynkowy.

W przygotowanie wieńca zaangażowała się grupa mieszkańców Kozielca. Stelaż przygotowywali Panowie Walerys i Sobolewski. Ozdobę wieńca przygotowywały Panie przede wszystkim pani Ożóg, pani Michalska - szefowa KGW w Kozielcu, pani Sobolewska, pani Walerys pomagało również młode pokolenie mieszkańców Kozielca Agnieszka i Marta, oraz dzieci biegające i krzątające się wokół pań wykonujących wieniec. Trud pracy można zobaczyć na zdjęciach.

Powrót


Dożynki 2009

Również w 2009 roku przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Kozielca przygotowywały wieniec dożynkowy.

Galeria

Zdjęc ia z imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich

We wsi Kozielec funkcję integracyjną oprócz wspólnoty parafialnej, Szkoły Podstawowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic spełnia miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Powstało ono w 1959 roku i od razu pod przewodnictwem pani Czesławy Jaroszewskiej. Od momentu założenia włączyło się w dzieło budowy nowej szkoły podstawowej w Kozielcu tzw. „Tysiąclatki”.Dzisiaj integracyjna działalność Koła polega między innymi na o