NASZ MAŁY ZUCH ŚPIEWA I MÓWI W JĘZYKACH DWÓCH

 Informacja o naborze

Projekt „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch”

Dotacja przyznana STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności z programu English Teaching Small Grants 2008r., którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

Partnerzy projektu:

1.      Urząd Gminy w Dobrczu

2.      Zespół Szkół w Dobrczu

3.      Szkoła Podstawowa w Kozielcu

Czas trwania projektu od 01. 09.2008r do 28.02.2009r. po zakończeniu kontynuacja za odpłatnością

Zajęcia prowadzić będzie pani mgr Joanna Stawska nauczyciel dyplomowany w zakresie nauczania zintegrowanego z językiem angielskim. Ucząca małe dzieci języka angielskiego od dziewięciu lat. Na zajęciach będzie realizowała autorski program nauczania maluchów języka angielskiego. Życzymy powodzenia!!!!!!

 

KRYTERIA wg. których dokonywano naboru na zajęcia z języka angielskiego.

 

A.     2 miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (trudna sytuacja ekonomiczna, bytowa, społeczna)

B.     członkostwo w Stowarzyszeniu Rodzica lub opiekuna dziecka

C.     zaangażowanie w realizację projektu na zasadzie wspierania wolontariatu (zaangażowanie rodzica, lub pozyskanie wolontariusza dla potrzeb realizacji projektu)

D.     aktywność i zaangażowanie w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie

E.     deklaracja kontynuacji nauki po zakończeniu realizacji projektu  - nauka kontynuowana odpłatnie (nie dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji)

F.      deklaracja systematycznego uczestnictwa w zajęciach 2X w tygodniu oraz 1 raz na zajęciach dodatkowych ( nieobecność na zajęciach przez dwa tygodnie, bez podania przyczyny i poinformowania organizatora spowoduje skreślenie z listy)

G.    jedno dziecko w rodzinie ( dwie grupy wiekowe tylko 1 dziecko z rodziny może korzystać w wybranej grupie wiekowej)

H.     wielodzietność

Ad. D - Zanagażowanie w innych projektach organizowanych przez Stowarzyszenie (imprezy lokalne – Dzień Dziecka; Majówka; imprezy sportowe; Spotkania na dywanie;. Wspieranie bieżącej działalności – prowadzenie strony internetowej

Ad. E i F  - Złożenie deklaracji odnośnie systematycznego uczestnictwa i kontynuacji nauki

Ad. H – cyfra znajdująca się w rubryce informuje o ilości dzieci w rodzinie

W przypadku wystąpienia nieścisłości prosimy o podanie sprostowania pod numerem kontaktowym znajdującym się w zakładce kontakt, lub pod podanym tam adresem

 e – mailowym lub pod numerem telefonu: 697 898 790

Lista dzieci zakwalifikowanych do grupy wiekowej 3 -5 lat - nauka języka angielskiego w ramach projektu „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” 

Lp.

Nazwisko i imię

Kryterium

Miejscowość

Uwagi

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Barański Hubert

 

X

X

X

X

X

 

1

Zła Wieś

 

2

Całbecka Monika

       

X

X

 

2

Suponin

 

3

Giedrojć Zosia

 

X

X

X

X

X

 

1

Kozielec

 

4

Goryńska Renata

       

X

X

X

5

Suponin

 

5

Jakubczak Bartek

   

X

X

X

X

X

2

Włóki

 

6

Michałek Igor

 

X

   

X

X

 

1

Kozielec

 

7

Pieczka Kacper

X

     

X

X

X

3

Kozielec

 

8

Tkaczyk Weronika

       

X

X

 

1

Trzęsacz

 

9

Żurawska Weronika

       

X

X

 

1

Trzeciewiec

 

10

                       

Zajęcia dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym będą odbywały się w poniedziałki i środy od godz. 17.00 do 17.30 w świetlicy w Kozielcu. Pierwsze spotkanie 08.09.2008r

O dodatkowych terminach w ramach wolontariatu, będą rodzice dzieci informowani na bieżąco w czasie zajęć.

 Lista dzieci zakwalifikowanych do grupy wiekowej 6 – 9 lat - nauka języka angielskiego w ramach projektu „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” 

Lp.

Nazwisko i imię

Kryterium

Miejscowość

Uwagi

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Chabowska Nicola

 

X

   

X

X

X

3

Suponin

 

2

Grobelska Magdalena

 

X

   

X

X

X

2

Trzeciewiec

dodatkowo uwzględniono kryterium zamieszkaniabliżej świetlicy w Kozielcu

3

Hyjek Dawid

       

X

X

X

2

Trzęsacz

 

4

Jakubek Kacper

       

X

X

X

2

Trzęsacz

 

5

Kamedulska Jagoda

 

X

 

X

X

X

X

2

Kozielec

 

6

Katafiasz Piotr

       

X

X

X

3

Trzęsacz

 

7

Konieczka Karolina

     

X

X

X

X

2

Kozielec

 

8

Korpowska Natalia

   

X

 

X

X

X

3

Kozielec

 

9

Krawczyk Jan

X

     

X

X

X

2

Trzeciewiec

dodatkowo uwzględniono kryterium zamieszkania

bliżej świetlicy w Kozielcu

10

Mieloch Antonina

 

X

   

X

X

X

2

Suponin

 

11

Pawlikowski Kacper

       

X

X

X

2

Trzęsacz

 

12

Sadło Łukasz

       

X

X

X

2

Kozielec

 

13

Siwczuk Zuzanna

       

X

X

X

2

Kozielec

 

14

Sobolewski Kacper

 

X

   

X

X

X

2

Kozielec

 

15

Sopoński Bartek

       

X

X

X

3

Trzeciewiec

dodatkowo uwzględniono kryterium zamieszkania

bliżej świetlicy w Kozielcu

16

Sudoł Wiktoria

       

X

X

X

2

Trzęsacz

 

17

Zwara Patrycja

       

X

X

X

2

Włóki

 

17

Banasik Bartłomiej

       

X

X

X

1

Trzeciewiec

lista rezerwowa

18

Batke Barłomiej

       

X

X

X

2

Trzeciewiec

lista rezerwowa

19

Drobienko Jakub

       

X

X

X

2

Trzeciewiec

lista rezerwowa

20

Kusikowski Radosław

       

X

X

X

1

Trzeciewiec

lista rezerwowa

21

Śmigiel Mateusz

       

X

X

X

1

Trzeciewiec

lista rezerwowa

 

Zajęcia dla grupy dzieci w wieku 6 – 9 lat odbywały się będą w poniedziałki i środy od godz. 16.00 do 17.00 w świetlicy w Kozielcu. Pierwsze spotkanie 08.09.2008r.

O dodatkowych terminach w ramach wolontariatu Rodzice będą poinformowani na zajęciach.

  

Uwaga! Dzieci z Trzeciewca mają możliwość skorzystania z oferty nauczania języka angielskiego w świetlicy w Trzeciewcu. Dzieci, ze wsi Trzeciewiec znajdujące się na liście zamieszkują bliżej świetlicy w Kozielcu i korzystają z oferty Stowarzyszenia również przy okazji innych programów.

 

Powrót


Wolontariat jest dla mnie

W listopadzie 2019 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. "Wolontariat jest dla mnie". Zadanie zostało zlecone  i dofinansowane w kwocie 3000 zł przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego w ramach zadania zleconego: Promocja i organizacja wolontariatu. W zadaniu udział wzięło 20 uczniów ZS Szkół Agro-Ekonomicznych z Karolewa, a ponadto:  dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Karolewie i dzieci ze SP w Strzelcach Górnych. Od

Akademia motoryki

Zajęcia treningu prewencyjnego dla 50 dzieci w wieku 6-16 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Plenerowy koncert muzyki klasycznej - odkryć zakryte 2019

Koncert muzyki klasycznej odbył się już w Kozielcu poraz siódmy. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Gminy Dobrcz w wysokości 5000 zł.  Cel zadania został osiągnięty poprzez organizację 15 czerwca 2019 przy kościele w Kozielcu plenerowego koncertu muzyki klasycznej z udziałem młodych wykonawców oraz artystow profesjonalnych, którego bezpośrednimi odbiorcami było ponad 100 osób.

Odkryć Kozielec i okolice na weekend

Zrealizowaliśmy zadanie z Konkursu „Wieś na weekend’2016” dla projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Planu Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017.Wykonany budżet całkowity wynosi 12950 zł, w tym 4000 zł z KSOW i 5000 z budżetu Gminy Dobrcz.

Przyszłość w naszych rękach

Projekt pt. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach „Inicjuj z FIO”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany na terenie naszej gminy od 1.04. do 31.10. 2015. Inicjatorkami i realizatorkami projektu były: Anna Jakubczak, Lidia Pastuszak, Monika Michałek i Alicja Puchowska przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.Serdeczne podziękowania dla Pani Alfredy Duszyńskiej i Pani

AKTYWNA WIOSNA 2010

Projekt "TAK dla działania - NIE dla narzekania"  w ramach programu Aktywana Wiosna 2010, ogłaszanego przez Fundację J&S PRO BONO został zakończony. Dzięki niemu odbyło się szereg ciekawych imprez w okresie od lipca do września 2010, a dodatkowo na placu przy świetlicy wiejskiej w Kozielcu powstał mini plac zabaw.  Nasi milusińscy mają nareszcie bezpieczne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu.

Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna I etap

Organizacja nasza pozyskała środki na realizację projektu Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska ścieżka przyrodniczo- edukacyjna I etap w ramach konkursu Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Realizację projektu rozpoczynamy w lutym 2010, a zakończenie planowane jest na czerwiec 2011.

Kozielecka Akademia Kompetencji Komputerowych - KAKK

Szkolenie - w ramach realizacji projektu odbędzie się szkolenie z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców Kozielca i okolicy, na którym uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące podstawowych technik informatycznych. Informacje na bieżąco w zakładce AktualnościPunkt Dostępu do InternetuW świetlicy wiejskiej w Kozielcu przygotowano pomieszczenie i wyposażono je w komputery oraz urządzenie w

Flisackie śpiewanie nad brzegiem Wisły.

Planowane działania. Zorganizowanie warsztatów dla młodzieży z terenu wsi i okolicy·    poznanie elementów kultury związanej z tradycją flisactwa (zwyczaje, legendy, pieśni) – wykorzystanie form komunikowania przez komunikatory internetowe z różnymi osobami w kraju zajmującymi się tą problematyką·   stworzenie słowniczka pojęć odnoszących się do tematyki flisactwa·   spotkanie z uczestnikami Królew

AKADEMIA SZTUKI BRZDĄCA

Będą to zajęcia: rytmiczno - muzyczne dla maluchównauka gry na instrumentach dla dzieci w wieku szkolnym (keybord) Zajęcia będą prowadzone przez mgr Annę Bielawską specjalistę od edukacji muzycznej z wieloletnim doświadczeniem.Ponadto planujemy w ramach naszego projektu cykl wyjazdów na spektakle teatralne i audycje muzyczne, oraz zajęcia przez działalność plastyczną.Dział

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA DYWANIE

W każdy czwartek grupa maluchów z naszego Kozielca i naszej okolicy wraz ze swoimi mamami i starszym rodzeństwem spotyka się w świetlicy, by wspólnie bawić się. Podczas naszych spotkań czytamy interesujące książeczki dla dzieci, uczymy się wierszyków, piosenek. Wspólnie się bawimy ogladamy filmy. Organizujemy wyjazdy. Kiedy było ciepło systematycznie raz w miesiącu wyjeżdżaliśmy na basen. Odwiedziliśmy też naszych dzielnych strażaków z Suponi

NASZ MAŁY ZUCH ŚPIEWA I MÓWI W JĘZYKACH DWÓCH

 Informacja o naborzeProjekt „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” Dotacja przyznana STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności z programu English Teaching Small Grants 2008r., którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA